Rozpis

ROZPIS ZÁVODŮ MTBO

7. závod Českého poháru – krátká trať
8. závod Českého poháru – klasická trať

Pořadatel: LK Atis Sport Bruntál, oddíl orientačního běhu A-Team NOVO Bruntál z pověření Českého svazu orientačního běhu

Datum: 13.6.2009 – 7. závod Českého poháru – krátká trať (middle)
14.6.2009 – 8. závod Českého poháru – klasická trať (long)

Centrum: Volárna (okres Bruntál), louka na kraji obce u silnice 2.tř. Bruntál - Dvorce.

Prezentace: V centru závodu v sobotu 13.6.2009 od 11.00 do 13.00 hod .
V neděli 14.6.2009 v od 8.00 do 9.00.

Start: intervalový

Sobota - 14.00 hod.
Neděle - 10.00 hod.

Vzdálenosti: Centrum - parkoviště: 0 m

Centrum – prezentace: 0 m
Centrum – cíl: 0 m
Centrum – start (oba dny): do 5 km (bude upřesněno v pokynech).
Centrum – ubytování: 15 km

Terén: mírně zvlněný až svažitý 500 – 700 m.n.m., středně hustá síť komunikací, rychlé lesní asfaltové cesty, nezpevněné lesní cesty, pěšiny a průseky různého stupně průjezdnosti, občas kamenitý nebo podmočený podklad, místy ovlivněný zimní těžbou dřeva.

Mapa:
Pro MTBO - sobota 1: 15 000, E 5 m, - neděle 1: 20 000, E 5 m.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Formát mapy A4 (oba dny)

Kategorie: D14, D17, D20, D21E, D21, D40
H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40, H50
P (příchozí)
Právo startu v jednotlivých kategoriích - viz prováděcí pokyny na www.mtbo.cz
Předpokládané časy vítězů se řídí Prováděcími předpisy k soutěžím ČSOB v MTBO.

Přihlášky: Do 5.6.2009 přihlašovacím systémem MTBO (https://mtbo-reg.sbk-ob.com),
v krajním případě e-mailem na adresu
mtbo.abr@gmail.com (přihláška je přijata až po potvrzení). Přihlášky po termínu jsou za plné startovné dle možností pořadatele a pouze e-mailem.

Vklady: DH14: sobota – 100 Kč, neděle – 100 Kč
DH17, DH20: sobota – 200 Kč, neděle – 200 Kč
DH21, DH40, H50: sobota – 280 Kč, neděle – 320 Kč
P (příchozí): sobota – 100 Kč, neděle – 100 Kč
Registrovaní závodníci přihlášení v řádném termínu mají nárok na 50% slevu (netýká se kategorie P).

Zapůjčení SportIdent čipu (v omezeném množství) – 40 Kč/den.                                          
Ztráta zapůjčeného SportIdent čipu  700kč.

Je možné použít SI čipy verze 5, 6, 8, 9

Vklady a ubytování uhraďte na účet 27-1849090257/0100 (KB Bruntál).
Jako variabilní symbol uvádějte číslo oddílu podle adresáře ČSOB.

Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

Ubytování: Požadavek uveďte v přihlášce a zaplaťte společně se vkladem.
Pořadatel zajišťuje následující varianty:

A) turistická ubytovna - cena 170 Kč / osoba (možnost od pátku do neděle), celkem 80 míst
B) tělocvična ZŠ Bruntál – cena 60 Kč / os. (možnost od soboty do neděle), celkem 150 míst
V obou případech je k dispozici úschovna kol.

Další možnosti ubytování si zajišťují účastníci sami.
Doporučené ubytování:
U Kata - tel.: 554 211 749

Hotel Montenegro - www.hotelmontenegro.cz

Parkování: 50 Kč / auto (na oba dny), na louce v centru závodů.

Stravování: Bufety v centru závodu. Restaurace v místě ubytování v Bruntálu (15 km od centra)

Ražení: Elektronické SportIdent.

Technická kontrola: V kategorii P, DH 14 a DH 17 před každým závodem. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn na start).

Informace: https://mtbo.webnode.cz

e-mail: mtbo.abr@gmail.com

 

Funkcionáři: Ředitel závodu – Ruda Kolář

Hlavní rozhodčí – Petr Řeháček

Stavitel tratí – Petr Jašek

 

Předpis: Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.

Rozpis schválila Soutěžní komise dne 5.5.2009