Pokyny

POKYNY K ZÁVODŮM MTBO

7. závod Českého poháru – krátká trať
8. závod Českého poháru – klasická trať

 

 

Pořadatel: A-Team NOVO Bruntál 

Datum: 13.6.2009 – 7. závod Českého poháru – krátká trať (middle)
14.6.2009 – 8. závod Českého poháru – klasická trať (long)

Centrum: Volárna (okres Bruntál), louka na kraji obce u silnice 2.tř. Bruntál - Dvorce.

Prezentace: V centru závodu v sobotu 13.6.2009 od 11.00 do 13.00 hod .
V neděli 14.6.2009 v od 8.00 do 9.00.

U plateb, kdy nebude platba identifikovaná na účtu, budeme požadovat doklad o zaplacení. Změny a dohlášky při prezentaci jsou za dvojnásobné startovné a jen do vyčerpání volných míst.

Startovné pro kategorii P se nenavyšuje.

Start: intervalový, cesta značena modrobílými fáborky
Sobota - 14.00 hod.
Neděle - 10.00 hod.

Vzdálenosti: Centrum - parkoviště: 0 m
Centrum – prezentace: 0 m
Centrum – cíl: 0 m
Centrum – start (sobota): 4,5 km po silnici z kopce
Centrum – start (neděle): 2,5 km (převýšení 80m)
Centrum – ubytování (Bruntál): 15 km

Terén: mírně zvlněný až svažitý 500 – 700 m.n.m., středně hustá síť komunikací, rychlé lesní asfaltové cesty, nezpevněné lesní cesty, pěšiny a průseky různého stupně průjezdnosti, občas kamenitý nebo podmočený podklad, místy ovlivněný probíhající těžbou dřeva.

Mapa: Pro MTBO
sobota - Rýžovník, 1: 15 000, E 5 m,
Formát mapy 23 x 33 cm
neděle - stopa Šotokala (sever a jih), 1: 20 000, E 5 m,
Formát mapy A4
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Kategorie HE, H21A, H21B a H20 mají výměnu mapy. Závodníci obdrží obě mapy na startu. V místě poslední kontroly na 1. mapě je počátek orientace na 2. mapě. Kontrolu je nutno orazit.
Mapy se v cíli odevzdávají a budou vydány po skončení nedělního závodu.

Zakázaný prostor: Veškerý prostor na západ od shromaždiště a cesty na start v sobotu i v neděli.
Cesta na nedělní start je pro nedělní závod zakázanou cestou (značeno v mapě fialovými křížky)

V nedělní mapě je vyznačena zakázaná cesta z důvodu možného pohybu lesní techniky. Zákaz vstupu! Nebezpečí úrazu!!!

Upozornění : Některé kategorie mají možnost volby postupu po silnici 3. třídy.
Dbejte zvýšené opatrnosti, přestože silnice není příliš frekventovaná!!!!!

Startovní čísla: kategorie: D20, D21, DE, D40, H20, H21A, H21B, HE, H40 a H50 jsou shodná pro oba dny, budou vybírána v cíli po nedělním závodě

Kategorie a parametry tratí: Viz odkaz

Občerstvovačka: V nedělním závodě je občerstvovačka pouze z vlastních zdrojů pro kategorie HE, H21A, H21B na kontrole č.112. Závodníci si mohou do 9:30 donést vlastní občerstvení do prostoru cíle. Poté bude k dispozici na uvedené kontrole.

Časový limit: v sobotu 120 minut, v nedělí 180 minut.

Mytí kol: V centru u hájovny.Dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení komunikace 3. třídy!!!

Mytí závodníků: Z cisterny v centru na louce.

WC: TOI TOI v centru závadů. na startu není WC k dispozici.

Výsledky:  Průběžné budou vyvěšovány na informační tabuli v centru. Oficiální budou dostupné po ukončení závodu na webové stránce závodu.

Ubytování:

A) ubytovna - je možné se ubytovávat od 18:00 hod. Střední škola řemesel, Krnovská ulice. Závodníci obdrží poukaz s přiděleným číslem pokoje, kterým se prokáží na vrátnici. Úschovna kol je v přízemí u vrátnice (sobota - otevřena od 18:00 - 20:00, neděle - 7:00 - 9:00). Parkování na ubytovně na vyznačených místech, neparkujte na parkovišti PENNY MARKET!!! Ubytovnu je potřeba vyklidit do 9:00 hodin. Klíče od pokojů vracejte při odchodu na vrátnici.
B) tělocvična - je možné se ubytovávat od 18:00 hod. Jednotliví závodníci se prokáží ubytovacím poukazem (poukaz předložíte rozzuřenému školníkovi, který musí sobotu trávit v práci !!!). Úschovna kol bude v kotelně (není součást budovy školy - vchod z hřiště), otevřeno od 18:00 do 19:30 hod. Parkování na hřišti školy (z ulice Chelčického). Tělocvičnu vykliďte v neděli do 9:00 hodin.

Úschovna kol: V místě ubytování zajištěném pořadateli je k dispozici uzamykatelná místnost na parkování kol přes noc.

Parkování: na louce v centru závodů. Parkujte dle pokynů pořadatelů! poplatek 50 Kč / auto (na oba dny),

Stravování: Bufety v centru závodu. Pitný režim závodníků bude zajišťovat stánek  NUTRIPRODUCT

Restaurace v místě ubytování v Bruntálu (15 km od centra)
Stravování zajištěno v místě sobotního vyhlášení (Společenský dům) od 18:00 hod. Výběr ze 3 hotovek za lidovou cenu (guláš, těstoviny, přírodní plátek). Případně další minutky z jídelního lístku, který naleznete na: www.spolecensky-dum.cz

Ražení: Elektronické SportIdent.

První pomoc: Bezplatná lékařská pomoc bude poskytnuta po dojezdu v cíli. Následně ze svého zdravotního pojištění.

Technická kontrola: V kategorii P, DH 14 a DH 17 před každým závodem. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn na start).

Protesty: Podávat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč

Jury: složení jury bude zveřejněno v centru závodu.

Vyhlášení V sobotu v 20:30 ve společenském domě v Bruntálu - vyhlášeni budou první tři v každé kategorii.
                 v neděli proběhne vyhlášení bezprostředně po ukončení závodu - - vyhlášeni budou první tři v každé kategorii.

Večírek: v 21 začíná hrát šumperská kapela JUPITER

Odpad na shromaždišti: udržujte prosím pořádek!!! Žádáme účastníky o dodržování rozlišených pytlů na tříděný odpad !!!!!

Předpis: Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.

 

Funkcionáři: Ředitel závodu – Ruda Kolář

Hlavní rozhodčí – Petr Řeháček

Stavitel tratí – Petr Jašek